Lisovací tvarovky s lisovacím profilem M pro měděné trubky - XPress

Stáhnout

Lisovací tvarovky z mědi s lisovacím profilem M
 • Lisovací tvarovky z mědi v rozměrové řadě 12 až 108
 • Lisovací profil M
 • Těsnící O-kroužek
  • z EPDM pro rozvody vody a topení,
  • z H-NBR pro rozvody plynu
 • Měď je materiál vhodný pro instalace rozvodů vody, topení, chlazení, solárních rozvodů i rozvodů plynu a to jak v nových instalacích, tak i při rekonstrukcích. Lisovací technologie je velmi spolehlivá, rychlá a bezpečná.

Lisovací tvarovky pro měděné trubky, lisovací profil M - XPress

1 Patentovaný O-kroužek:

 • Nezalisovaný spoj netěsní – snižuje riziko zapomenutí spoj zalisovat.

2 Označení tvarovky:

 • XPress
 • Rozměr
 • Certifikace

3 Zarážka:

 • Zajišťuje správnou hloubku zasunutí trubky do tvarovky. Před vlastním zalisováním je nutné označit na trubce správnou hloubku zasunutí a po provedení spoje zkontrolovat, zda je hloubka zasunutí dodržena.

4 Lisovací profil M:

 • Velmi spolehlivý a tradiční lisovací profil zajišťující dokonalé spojení trubky a tvarovky.

Výhody lisovacích tvarovek z mědi s profilem M

 • Technologie lisování zaručuje dokonalý spoj a k jeho provedení stačí zhruba 8 vteřin. Technologie je zároveň velmi bezpečná ve srovnání s klasickým pájením, jelikož se nepoužívá plamen.
 • Pro správně provedený spoj je nutné zajistit správnou hloubku zasunutí trubky do tvarovky – k tomu se používá speciální přípravek na naznačení hloubky zasunutí.
 • Měď je korozivzdorný materiál o vysoké kvalitě.
 • Patentovaný těsnicí O-kroužek způsobuje netěsnost spoje do doby, než dojde k zalisování. Tímto je omezeno riziko zapomenutého spoje.

Použití lisovacích tvarovek z mědi s profilem M

Tvarovky XPRESS z mědi jsou vhodné pro níže uvedené aplikace :

    TVAROVKY XPRESS PRO VODU A TOPENÍ TVAROVKY XPRESS PRO PLYN
Pitná voda  
Teplá užitková voda  
Rozvody teplé vody  
Podlahové topení a chlazení  
Chladící voda  
Solární topení  
Dálkové topení  
Vodní pára  
Dešťová voda  
Provozní voda  
Rozvody vakua   
Stlačený vzduch bez obsahu oleje  
Stlačený vzduch s obsahem oleje /     
Plyn /

 

Vhodné pro tuto aplikaci (při respektování tlaků a teplot)

/

Nevhodné pro tuto aplikaci

Více informací uvedeno v katalogu nebo produktovém listu.