Lisovací tvarovky s lisovacím profilem V pro uhlíkovou ocel - SudoPress

Stáhnout

Lisovací tvarovky pro trubky z uhlíkové oceli - SudoPress®
 • Řada uhlíkových tvarovek o průměru od 12 do 108 mm
 • Okamžité ověření správného zalisování pomocí kroužku Visu-Control
 • Lisovací profil typu V do průměru 54 mm a profil typu M pro větší průměry
 • Patentovaný profil, těsnicí kroužky špičkové kvality z EPDM
 • Uhlíková ocel je ideálním materiálem pro systémy topení a regulace klimatu. Velké průměry pro primární vedení, střední průměry pro sekundární vedení, malé průměry pro zásobování spotřebičů

 

1 KROUŽEK VISU-CONTROL®

 • Vizuální a hmatový indikátor provedení spoje
 • Identifikátor tvarovky podle barvy kroužku
 • Recyklovatelný materiál

2 ZNAČENÍ

 • SudoPress
 • Rozměry
 • Certifikace

3 KONCOVÁ ZARÁŽKA

 • Díky osazení je trubka je zastavena ve správné hloubce
 • Před zalisováním je nutné naznačit fixem hloubku zasunutí trubky do tvarovky

4 PATENTOVANÝ TĚSNICÍ O-KROUŽEK

 • Kroužek má speciální vybrání, která zajišťují netěsnost spoje do doby, než je provedeno zalisování

5 LISOVACÍ PROFIL V

 • Lisovací profil nutno dodržet, při nedodržení lisovacího profilu není spoj garantován
 • Dobré vedení trubky
 • Tzv.dvojité zalisování : před a za O-kroužkem

Výhody lisovacích tvarovek SudoPress® pro trubky z uhlíkové oceli

 • Práce v naprostém bezpečí: žádné plameny, popáleniny ani výpary, není třeba žádat o povolení k práci s ohněm.
 • Díky lehkému lisovacímu zařízení zlepšené pracovní podmínky.
 • Provedení tvarovky SudoPress® pro trubky z uhlíkové oceli zaměřené na kvalitu omezuje riziko poškození těsnicího kroužku při vkládání trubky.
 • Demontovatelný kroužek Visu-Control® ukazuje, zda je tvarovka zalisována správně.
 • Patentovaný těsnicí O-kroužek způsobuje netěsnost spoje do doby, než dojde k zalisování. Během tlakové zkoušky ukáže, pokud nedojde ke správnému zalisování spojky.
 • Lisovací stroj je díky lisovacímu profilu dokonale a efektivně umístěn.

Použití lisovacích tvarovek SudoPress® pro trubky z uhlíkové oceli

Lisovací tvarovky SudoPress pro trubky z uhlíkové oceli jsou určeny pro následující způsoby použití:

 

Pitná voda
Sanitární teplá voda
Rozvody teplé vody
Podlahové topení a chlazení
Chlazená voda
Solární topení
Dálkové vytápění
Vodní pára
Dešťová voda
Provozní voda
Stlačený vzduch bez obsahu oleje(olej < 25 mg/m3)
Stlačený vzduch s obsahem oleje (olej > 25 mg/m3)
Vakuum
Plyn

 

Způsoby použití kompatibilní s vyměněným těsnicím kroužkem

Kompatibilní způsoby použití (v rámci limitů teploty a tlaku)

Nekompatibilní způsoby použití

Pokud se týká dalších informací o podmínkách teploty a tlaku požadovaných pro tyto způsoby použití, viz přehled dat pro tuto řadu.

Tvarovky SudoPress® pro trubky z uhlíkové oceli mohou být používány pro renovace i v nových systémech. Systém SudoPress® pro trubky z uhlíkové oceli není kompatibilní se sanitárními systémy a systémy pitné vody.

Tvarovky SudoPress® pro potrubí z uhlíkové oceli se smí používat pouze s trubkami COMAP z uhlíkové oceli.