Rozvody z uhlíkové oceli

Uhlíková ocel

Uhlíková ocel je ideálním materiálem pro rozvody topení a klimatizace. Velké průměry jsou využívány pro hlavní (primární) části rozvodů, střední a malé průměry pak jsou určeny na rozvody k odběrným místům (spotřebičům).

Uhlíková ocel (nazývaná také elektrolyticky pozinkovaná ocel), je ekonomicky velmi výhodnou variantou s ohledem na zajímavou cenu. Řada tvarovek a trubek z uhlíkové oceli společnosti COMAP je k dispozici v průměrech od 12 do 108 mm.

 

Upozornění : uhlíkovou ocel není možné používat na rozvody pitné vody ani na jiné otevřené systémy

 

Výhody systémů rozvodů COMAP z uhlíkové oceli

  • Odolnost vůči korozi: před externí korozí trubky chrání vrstva zinku.
  • Minimální tepelná roztažnost.
  • Vyrábí se v Evropě z vysoce kvalitních materiálů. Uhlíková ocel RSt34-2.
  • Pokročilé technické provedení: tvarovky svařované laserem.
  • Odolnost za extrémních teplot, od -35 °C do 200 °C (podle použitého těsnicího kroužku) při maximálním tlaku 16 barů.
  • Velice kvalitní ocelový systém poskytující optimální odolnost.
  • Tenkostěnné trubky minimalizují pokles tlaku. Zároveň jsou lehčí než trubky z černé oceli, tudíž manipulace s nimi je snadnější.

Použití tvarovek a trubek z elektrolyticky pozinkované uhlíkové oceli

picto application COMAP Pitná voda picto application COMAP
picto application COMAP Teplá užitková voda picto application COMAP
picto application COMAP Rozvody teplé vody picto application COMAP
picto application COMAP Podlahové topení a chlazení picto application COMAP
picto application COMAP Studená voda picto application COMAP
picto application COMAP Solární topen picto application COMAP
picto application COMAP Oblastní topení picto application COMAP
picto application COMAP Vodní pára picto application COMAP
picto application COMAP Dešťová voda picto application COMAP
picto application COMAP Provozní voda picto application COMAP
picto application COMAP Stlačený vzduch bez obsahu oleje (olej < 25 mg/m3) picto application COMAP
picto application COMAP Stlačený vzduch s obsahem oleje (olej > 25 mg/m3) picto application COMAP
picto application COMAP Vakuum picto application COMAP
picto application COMAP Plyn picto application COMAP

 

picto application COMAP

Způsoby použití kompatibilní s výměnným těsnicím kroužkem

picto application COMAP

Kompatibilní způsoby použití (v rámci limitů teploty a tlaku)

picto application COMAP

Nekompatibilní způsoby použití