MultiSKIN - Systém pro rozvody vody a topení z vícevrstvých trubek

Stáhnout

Systém pro rozvody vody a topení z vícevrstvých trubek firmy COMAP nese označení MultiSKIN a je vhodný pro hydraulické rozvody v budovách.

Systém MultiSKIN - systém vícevrstvých trubek a tvarovek - je vhodný pro rozvody pitné i sanitární vody, pro teplovodní topné systémy a rovněž pro systémy dešťové vody v budovách.

Systém MultiSKIN pro rozvody vody může být použit jak pro nové projekty tak i pro renovace. Systém může být použit pro rozvody po povrchu i pro rozvody v podlahách nebo zdech.

POUŽITÍ SYSTÉMU MULTISKIN PRO ROZVODY VODY

    Použití
Pitná voda
Teplá užitková voda
Rozvody teplé vody
Podlahové topení a chlazení
Studená voda
Solární topení
Dálkové vytápění
Vodní pára
Dešťová voda
Provozní voda
Stlačený vzduch bez obsahu oleje (olej < 25 mg/m3)
Stlačený vzduch s obsahem oleje (olej > 25 mg/m3)
Vakuum
Plyn

Vhodné způsoby použití (v rámci limitů teploty a tlaku)

Není možno použít