MultiSKIN-GAS - Bezpečnostní armatury pro rozvody plynu

Stáhnout

Instalace rozvodu plynu musí být realizovány v souladu s platnými předpisy a normami a musí v nich být využity bezpečnostní armatury pro případ poruchy nebo požáru.

Jedná o se dvě základní armatury :

  • Nadprůtokové pojistky – GST – pokud dojde k prudkému zvýšení průtoku plynu v instalaci, například v důsledku prasknutí hadice připojující spotřebič, tato pojistka se automaticky uzavře. Po provedení opravy lze armaturu znovu použít.
  • Protipožární armatury – FIREBAG - v případě požáru tato armatura uzavře přívod plynu. Armaturu nelze použít znovu.

Přesné použití bezpečnostních armatur, kde a jak je instalovat se dočtete v příslušné normě PTN 704 08 verze 1.2