Termostatické cirkulační ventily TCV

Stáhnout

Hlavní funkce ventilů

Hlavní funkcí ventilů TCV je zajištění rychlého přístupu k teplé vodě ve všech odběrech tím, že lze správně vyregulovat požadovaný cirkulační průtok systémem cirkulace TV. Toho je dosaženo tak, že nastavená teplota na ventilu omezí průtok ve stoupačce či větvi. Když teplota vody dosáhne hodnoty nastavené na regulačním prvku, dojde k omezení průtoku tímto ventilem.

Důsledkem toho je zvýšení průtoku na další stoupačce. Když je i v této stoupačce dosaženo požadované teploty, proudí teplá voda do další stoupačky nebo větve. Tím je teplá voda rovnoměrně distribuována celým systémem bez zbytečných ztrát. Pokud voda v nějaké stoupačce zchladne, ventil TCV opět otevře a teplá voda procirkuluje stoupačku.

Funkce termické dezinfekce

Funkce termické dezinfekce slouží k zabraňování vzniku a množení bakterií legionelly v rozvodech. Funkce termické dezinfekce u termostatických cirkulačních ventilů TCV je řízena automaticky podle teploty vody a není nutný ruční zásah a přestavování ventilů. Vzhledem k tomu, že dezinfekce by měla probíhat v klidovém režimu, ideálně v noci, pak není nutná časově i finančně náročná přítomnost údržby.

Funkce vyvážení stoupaček

Ventily TCV umožňují rovněž vyvážení průtoku přednastavením statického regulačního členu a tím urychlit provoz bez zbytečných ztrát způsobených nadprůtoky v případě plného otevření teplotního regulačního prvku. V případě termické dezinfekce umožňuje vyvážení průtoku v jednotlivých stoupačkách nebo větvích zkrátit dobu jejího trvání.

Technické parametry

  • Maximální teplota:  90°C
  • Maximální tlak:  10 barů
  • Přesnost:   +/- 2K
  • Označení ventilu:  název na ovládací hlavici
  • Směr průtoku:   nutno dodržet směr průtoku označený na tělese ventilu