Plastifikátor, skelná vlákna, nemrznoucí směs

Stáhnout

Plastifikátor (COMAP 9874) je tekutá přísada, která se přidává do cementových zálivek při realizaci podlahového topení. Jejím hlavním smyslem je zvýšení tekutosti směsi a tím dosažení dokonalého zatečení i do malých prostor.

 Výhody

 • Zlepšuje zatečení směsi
 • Zlepšuje přilnavost směsi

 

Skelná vlákna (COMAP 9873) zvyšují pevnost cementové zálivky a významným způsobem tak snižují riziko vzniku trhlin. Jejich přidáním se zvyšuje celkové kvalita zálivky

Výhody

 • Zlepšuje se pevnost zálivky - zejména pevnost proti otěru i pevnost povrchu
 • Snižuje se riziko vzniku trhlin
 • Přidání do zálivkové směsi je velmi jednoduché a snadné

 

Nemrznoucí a antikorozní směs (COMAP RETIFLUIDE 988) je teplonosný roztok připravený k přímému použití (neředí se) určený speciálně pro podlahové topení nebo chlazení. Je zhotoven na monopropylenglykolové bázi a obsahuje inhibitory.

Výhody

 • Antikorozní činidlo poskytuje dlouhodobou ochranu instalace
 • Červené zabarvení, které umožňuje jeho okamžitou identifikaci roztoku
 • Roztok využívá organické antikorozní techniky na bázi neutralizovaných karboxylových kyselin, bez fosfátu, dusitanu nebo aminu.
 • Jedná se o roztok neobsahující Borax

 

Nemrznoucí a antikorozní směs (COMAP GREENWAY®NEO ANTIFREEZE) je teplonosný roztok připravený k přímému použití (neředí se) určený speciálně pro podlahové topení nebo chlazení. Směs je rovněž vhodná pro geotermální a solární topení. Směs je vyrobena z obnovitelných rostlinných materiálů, je plně biologicky rozložitelná (primární biologická rozložitelnost 90 až 100% za 28 dní)

Výhody

 • Antikorozní činidlo poskytuje dlouhodobou ochranu instalace
 • Směs prodlužuje životnost systému
 • Směs je bakteriostatická, tj. zabraňuje růstu organických látek v rozvodu
 • Zelené zabarvení umožňuje okamžitou identifikaci použité směsi