Služby společnosti COMAP

Legislativní, technické a technologické změny stavební průmysl značně změnily.

V důsledku výše uvedených změn a požadavků je kladen vyšší důraz na volbu materiálů.  Je nezbytné vzít do úvahy celou budovu, nejen výrobek nebo projekt osamoceně, aby bylo možné dosáhnout efektivity a hospodárnosti celého systému.

Společnost COMAP, která má za sebou již více než 60 let zkušeností s navrhováním a výrobou v tomto oboru, má jako partner odborníků ve stavebnictví významné postavení.

Z tohoto důvodu společnost COMAP France vyvíjí svůj program Co-Expert: jako odborník s odborníkem vám pomáháme rozhodovat se tak, abyste mohli zvolit systémy, které budou dobře přizpůsobené pro každý projekt a současně vaše řešení bylo efektivní, spolehlivé a splňovalo aktuální požadavky. Program Co-Expert není zatím pro ČR/SR lokalizován.

 

CoExpert,

řada technických a komerčních poznatků z oboru,
které usnadní váš život a pomohou vám dosáhnout vyšší efektivity.