Školení o realizaci rozvodů plynu z vícevrstvých trubek MultiSKIN GAS

Čt, 09/01/2020 - 16:24
Novinky

Školení o realizaci rozvodů plynu z vícevrstvých trubek MultiSKIN GAS

COMAP ve spolupráci s ČSTZ (České sdružení pro technická zařízení) a společností PTÁČEK – VELKOOBCHOD a.s. připravil certifikované školení pro provádění plynových instalací ze systému vícevrstvého potrubí MultiSKIN GAS.

Během školení se seznámíte s

 • platnými normami a předpisy
 • výrobky potřebnými pro realizaci rozvodů

V rámci školení provedete praktickou zkoušku a obdržíte certifikáty – platnost certifikátu je 10 let (pokud nedojde k zásadním změnám). Certifikát je nezbytnou podmínkou ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ pro montáž domovních plynovodů z prvků tohoto systému.
Poplatek je pro členy ČSTZ ve výši 980 Kč s DPH a pro nečlena ČSTZ je to 1 180 Kč za účastníka a splatné při vstupu na školení.

Na školení s názvem Certifikační školení GAS s ČSTZ a společností COMAP se registrujte na stránkách https://www.akademie.ptacek.cz/skoleni-od-vyrobcu

 

Program :

 • 08:30 Prezentace účastníků
 • 09:00 Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 08 verze 1.2, platnost od 1/ 2020
 • 09:40 Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
 • 10:40 Přestávka na občerstvení
 • 10:55 Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2018 a 2019
 • 11:40 Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období
 • 12:40 Oběd
 • 13:20 Praktické zkušenosti z provádění plynových instalací ze systému vícevrstvého potrubí MultiSKIN GAS, diskuze, dotazy
 • 14:30 Předpokládaný závěr