Rozšíření nabídky pro plošné vytápění a chlazení

Pá, 22/05/2020 - 16:08
Novinky

Plošné vytápění a chlazení

Smyslem vytápění a chlazení je dosažení tepelného komfortu v budovách, tedy dosažení takového stavu, který je příjemný na pobyt. Díky moderním konstrukcím budov, zejména jejich nízkým tepelným ztrátám, jsou systémy plošného vytápění a chlazení stále více využívány.

Tepelná pohoda

je takový stav, kdy je příjemně teplo, není horko ani chladno. Exituje celá řada studií a není jednoduchá odpověď, jaká teplota má v místnosti být, protože je zde vliv mnoha dalších faktorů. Zjednodušeně lze ale říci, že pro stav tepelné pohody je potřeba v místnosti mít 20° až 21°C. Cílem je dosáhnout této teploty s co nejmenší spotřebou energie a tím i malým negativním působením na životní prostředí. Systémy plošného vytápění pracují obecně s nižšími teplotami teplonosného média a snižují tak energetickou náročnost na provoz a snižují i negativní vliv na celkové oteplování.

 

Systémy existujív mnoha variantách, pro novou výstavbu i pro rekonstrukce a lze je uplatnit prakticky v každém projektu.

COMAP rozšiřuje svou nabídku systémů a proto připravil pro partnery i nový katalog.

Seznamte se s novou nabídkou.