Rodinné domy

Domov představuje především priority a přání lidí, kteří v něm žijí. Architekt, projektant a následně i realizační firmy musí tato kritéria uspokojit. Musí navrhnout a následně realizovat systémy, které poskytnout komfort a současně umožní optimalizovat spotřebu energie a tím nabídnout hospodárný provoz domova.

Společnost COMAP má pro tyto typy projektů celou řadu řešení.

Rodinné domy
1
2
3
4
5
6
Zdroj tepla

Zdroj a jeho připojení

Pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě je možné použít různé zdroje a jejich kombinace.

Tepelné čerpadlo

 • Připojení tepelného čerpadla může být typicky provedeno z vícevrstvých trubek - pomocí izolovaných trubek MultiSKIN4 nebo MultiSKIN2 a pro jejich spojování použity tvarovky MultiSKIN.
 • Zásobník horké vody je možné dopojit rovněž pomocí vícevrstvých izolovaných trubek MultiSkIN 4 nebo MultiSKIN 2 a lisovacích tvarovek MultiSKIN 

Závěsný plynový kotel

Stacionární plynový kotel

 • Voda může být dodávána do kotle a rozváděna do rozdělovačů na teplou vodu a pro vytápění pomocí izolovaných trubek COMAP MultiSKIN a lisovacích tvarovek MultiSKIN.
 • Jestliže je kotel umístěný na podlaze a využívá zemní plyn, lze přípojky provést například z mědinebo z vícevrstvých trubek COMAP MultiSKIN-GAS a lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN-GAS
Rozdělovač

Rozdělovače

Velmi často bývá výhodné realizovat rozvod ze zdroje přes rozdělovač. Od zdroje je topná voda nebo teplá voda přivedena do rozdělovače a z něj pak k jednotlivým odběrným místům.

Otopná tělesa

 • Jednotlivá tělesa mohou být napojena přes rozdělovač - např. nerezový rozdělovač COMAP V9006A. Výhodou tohoto způsobu je nezávislost jednotlivých radiátorů a také minimalizace potřebného počtu tvarovek

Podlahové topení

 • Základním prvkem, který zajišťuje rozvod topné vody do jednotlivých okruhů podlahového topení je rozdělovač. Můžeme použít nerezový rozdělovač COMAP 9005A.

Sanitární rozvod

Vyvažování

Vyvážení soustavy

První úroveň vyážení: Pro zajištění potřebného průtoku do všech větví rozvodu je nutné provést vyvážení těchto větví mezi sebou. V rodinném domě se zpravidla jedná o relativně malou soustavu u které je dostačující vyvážení statické. Nejvhodnější je použití statických vyvažovacích ventilů COMAP 750.

Druhá úroveň vyvážení: Zde se jedná o hydraulické vyvážení mezi jednotlivými radiátory na stejné větvi nebo chcete-li nastavení nominálního (projektovaného) průtoku každým radiátorem. Zde existuje několik variant:

 • Klasické radiátory: Jmenovitý (projektovaný) průtok radiátorem lze nastavit buď na termostatických ventilech s přednastavením  COMAP VarioSAR.
 • Klasické radiátory: Jmenovitý (projektovaný) průtok radiátorem lze při použití termostatických ventilů bez přednastavení COMAP FixoSAR provést na zpátečce pomocí regulačních šroubení COMAP.
 • Radiátory s integrovaným ventilem: Jmenovitý (projektovaný) průtok se nastaví na ventilové vložce radiátoru a radiátor připojíme na rozvod pomocí hydraulických modulů COMAP.
 • V případě podlahového vytápění je druhou úrovní vyvážení jednotlivých topných okruhů mezi sebou. Toto nastavení se provádí nejlépe za pomoci průtokoměrů, které jsou na každé smyčce nerezového rozdělovače pro podlahové vytápění COMAP
Regulace spotřebiče

Regulace spotřebičů

V rodinném domě je bezpodmínečně nutné zajistit požadovaný tepelný komfort v každé místnosti. K vytápění se často používá kombinace podlahového topení a v některých místnostech se využívají radiátory. Celá soustava musí být navržena tak, aby zajišťovala pohodu, ale zároveň musí být její provoz ekonomický - kritérium hospodárnosti je velmi důležité.

Podlahové topení s nízkou teplotou

Radiátory

Sekundární sítě

Sekundární sítě

U rodinných domů je při volbě výrobků důležitý vzhled, obzvláště tehdy, když jsou rozvody viditelné. Standardně jsou však rozvody realizovány ve zdech nebo podlahách - vedení po povrchu je vyjímkou a takto řešeným rozvodům se v moderní stavbě snažíme vyhnout. Setkáme se s nimi pouze v technické části instalace.

Topení pomocí radiátorů

 • Rozvody, které jsou vedeny ve zdech nebo v podlaze je vhodné použití předizolovaných trubek COMAP MultiSKIN2 nebo COMAP MultiSKIN4 spojovaných pomocí lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN.
 • Rozvody, které jsou realizovány po povrchu, mohou být provedeny z vícevrstvých trubek COMAP MultiSKIN4 doddávaných v tyčích. Většinou se jedná pouze o část rozvodu v technické místnosti nebo ve sklepě.
 • Připojení k termostatickým ventilům, radiátorovým šroubením nebo H-modulům může být provedeno pomocí svěrných tvarovek COMAP 835PE.

Sanitární rozvody

 • Rozvody, které jsou vedeny ve zdech nebo v podlaze je vhodné použití předizolovaných trubek COMAP MultiSKIN2 nebo COMAP MultiSKIN4 spojovaných pomocí lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN.
  Rozvody, které jsou realizovány po povrchu, mohou být provedeny z vícevrstvých trubek COMAP MultiSKIN4 dodávaných v tyčích. Většinou se jedná pouze o část rozvodu v technické místnosti nebo ve sklepě.
 • Pro připojení vodovodních baterií je vhodné použití speciálních nástěnek namontovaných na držák, který zaručuje osovou vzádlenost a rovinnost. Tyto nástěnky jsou součástí sortimentu lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN.
Úprava a kvalita vody

Úprava a kvalita vody

 • Voda, která je v topných a klimatizačních systémech prostředkem pro dopravu energie musí mít odpovídající kvalitu.
 • Voda určená pro konzumaci musí být zdravotně nezávadná, bez nepříjemných chutí nebo zápachů a zbavená mechanických nečistot.

 

Společnost COMAP nabízí v oblasti úpravy vody určení ke konzumaci dvě řešení:

 • Centrála KOMEO - je řešení pro byt nebo rodinný dům. Centrála nepoužívá žádné chemikálie a integuje v sobě pět funkcí: Odstraňuje mechanické nečistoty, zastavuje usazování vodního kamene, sterilizuje vodu UV zářením, zlepšuje chuť vody odstraňováním nepříjemné chuti chlóru a omezuje přítomnost bakterií a pesticidů a dezinfekčních přípravků.
 • Jednotka AQUATIS - je úprava vody v odběrném místě - slouží k úpravě vody určené ke konzumaci / k vaření. Velmi moderní řešení, využívající jemné filtrace a mikrofiltrace k dosažení maximální kvality vody, kterou pijeme. Je to řešení velmi výhodné ve srovnání s použitím balené vody. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce o jednotce.

1Zdroj a jeho připojení

Zdroj tepla pro topení i ohřev teplé vody a jeho připojení k zásobníkům i na rozvod.

Více informací

Zdroj a jeho připojení

Pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě je možné použít různé zdroje a jejich kombinace.

Tepelné čerpadlo

 • Připojení tepelného čerpadla může být typicky provedeno z vícevrstvých trubek - pomocí izolovaných trubek MultiSKIN4 nebo MultiSKIN2 a pro jejich spojování použity tvarovky MultiSKIN.
 • Zásobník horké vody je možné dopojit rovněž pomocí vícevrstvých izolovaných trubek MultiSkIN 4 nebo MultiSKIN 2 a lisovacích tvarovek MultiSKIN 

Závěsný plynový kotel

Stacionární plynový kotel

 • Voda může být dodávána do kotle a rozváděna do rozdělovačů na teplou vodu a pro vytápění pomocí izolovaných trubek COMAP MultiSKIN a lisovacích tvarovek MultiSKIN.
 • Jestliže je kotel umístěný na podlaze a využívá zemní plyn, lze přípojky provést například z mědinebo z vícevrstvých trubek COMAP MultiSKIN-GAS a lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN-GAS

2Rozdělovače

Pro rozdělení toku z hlavního rozvodu do jednotlivých větví instalace.

Více informací

Rozdělovače

Velmi často bývá výhodné realizovat rozvod ze zdroje přes rozdělovač. Od zdroje je topná voda nebo teplá voda přivedena do rozdělovače a z něj pak k jednotlivým odběrným místům.

Otopná tělesa

 • Jednotlivá tělesa mohou být napojena přes rozdělovač - např. nerezový rozdělovač COMAP V9006A. Výhodou tohoto způsobu je nezávislost jednotlivých radiátorů a také minimalizace potřebného počtu tvarovek

Podlahové topení

 • Základním prvkem, který zajišťuje rozvod topné vody do jednotlivých okruhů podlahového topení je rozdělovač. Můžeme použít nerezový rozdělovač COMAP 9005A.

Sanitární rozvod

3Vyvážení soustavy

I v rodinných domech je vhodné provést základní vyvážení rozvodu a tím docílit požadovaného průtoku ve všech větvích rozvodu.

Více informací

Vyvážení soustavy

První úroveň vyážení: Pro zajištění potřebného průtoku do všech větví rozvodu je nutné provést vyvážení těchto větví mezi sebou. V rodinném domě se zpravidla jedná o relativně malou soustavu u které je dostačující vyvážení statické. Nejvhodnější je použití statických vyvažovacích ventilů COMAP 750.

Druhá úroveň vyvážení: Zde se jedná o hydraulické vyvážení mezi jednotlivými radiátory na stejné větvi nebo chcete-li nastavení nominálního (projektovaného) průtoku každým radiátorem. Zde existuje několik variant:

 • Klasické radiátory: Jmenovitý (projektovaný) průtok radiátorem lze nastavit buď na termostatických ventilech s přednastavením  COMAP VarioSAR.
 • Klasické radiátory: Jmenovitý (projektovaný) průtok radiátorem lze při použití termostatických ventilů bez přednastavení COMAP FixoSAR provést na zpátečce pomocí regulačních šroubení COMAP.
 • Radiátory s integrovaným ventilem: Jmenovitý (projektovaný) průtok se nastaví na ventilové vložce radiátoru a radiátor připojíme na rozvod pomocí hydraulických modulů COMAP.
 • V případě podlahového vytápění je druhou úrovní vyvážení jednotlivých topných okruhů mezi sebou. Toto nastavení se provádí nejlépe za pomoci průtokoměrů, které jsou na každé smyčce nerezového rozdělovače pro podlahové vytápění COMAP

4Regulace spotřebičů

Pro regulaci průtoku topné vody radiátory nebo smyčkami podlahového topení. Tím je zajištěn požadovaný tepelný komfort.

Více informací

Regulace spotřebičů

V rodinném domě je bezpodmínečně nutné zajistit požadovaný tepelný komfort v každé místnosti. K vytápění se často používá kombinace podlahového topení a v některých místnostech se využívají radiátory. Celá soustava musí být navržena tak, aby zajišťovala pohodu, ale zároveň musí být její provoz ekonomický - kritérium hospodárnosti je velmi důležité.

Podlahové topení s nízkou teplotou

Radiátory

5Sekundární sítě

Pro zásobování všech otopných těles, podlahového topení i odběrných míst vody.

Více informací

Sekundární sítě

U rodinných domů je při volbě výrobků důležitý vzhled, obzvláště tehdy, když jsou rozvody viditelné. Standardně jsou však rozvody realizovány ve zdech nebo podlahách - vedení po povrchu je vyjímkou a takto řešeným rozvodům se v moderní stavbě snažíme vyhnout. Setkáme se s nimi pouze v technické části instalace.

Topení pomocí radiátorů

 • Rozvody, které jsou vedeny ve zdech nebo v podlaze je vhodné použití předizolovaných trubek COMAP MultiSKIN2 nebo COMAP MultiSKIN4 spojovaných pomocí lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN.
 • Rozvody, které jsou realizovány po povrchu, mohou být provedeny z vícevrstvých trubek COMAP MultiSKIN4 doddávaných v tyčích. Většinou se jedná pouze o část rozvodu v technické místnosti nebo ve sklepě.
 • Připojení k termostatickým ventilům, radiátorovým šroubením nebo H-modulům může být provedeno pomocí svěrných tvarovek COMAP 835PE.

Sanitární rozvody

 • Rozvody, které jsou vedeny ve zdech nebo v podlaze je vhodné použití předizolovaných trubek COMAP MultiSKIN2 nebo COMAP MultiSKIN4 spojovaných pomocí lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN.
  Rozvody, které jsou realizovány po povrchu, mohou být provedeny z vícevrstvých trubek COMAP MultiSKIN4 dodávaných v tyčích. Většinou se jedná pouze o část rozvodu v technické místnosti nebo ve sklepě.
 • Pro připojení vodovodních baterií je vhodné použití speciálních nástěnek namontovaných na držák, který zaručuje osovou vzádlenost a rovinnost. Tyto nástěnky jsou součástí sortimentu lisovacích tvarovek COMAP MultiSKIN.

6Úprava a kvalita vody

Dlouhodobá ochrana systému a zajištění optimální kvality vody

Více informací

Úprava a kvalita vody

 • Voda, která je v topných a klimatizačních systémech prostředkem pro dopravu energie musí mít odpovídající kvalitu.
 • Voda určená pro konzumaci musí být zdravotně nezávadná, bez nepříjemných chutí nebo zápachů a zbavená mechanických nečistot.

 

Společnost COMAP nabízí v oblasti úpravy vody určení ke konzumaci dvě řešení:

 • Centrála KOMEO - je řešení pro byt nebo rodinný dům. Centrála nepoužívá žádné chemikálie a integuje v sobě pět funkcí: Odstraňuje mechanické nečistoty, zastavuje usazování vodního kamene, sterilizuje vodu UV zářením, zlepšuje chuť vody odstraňováním nepříjemné chuti chlóru a omezuje přítomnost bakterií a pesticidů a dezinfekčních přípravků.
 • Jednotka AQUATIS - je úprava vody v odběrném místě - slouží k úpravě vody určené ke konzumaci / k vaření. Velmi moderní řešení, využívající jemné filtrace a mikrofiltrace k dosažení maximální kvality vody, kterou pijeme. Je to řešení velmi výhodné ve srovnání s použitím balené vody. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce o jednotce.