Rodinné domy

Domov představuje především priority a přání lidí, kteří v něm žijí. Architekt, projektant a následně i realizační firmy musí tato kritéria uspokojit. Musí navrhnout a následně realizovat systémy, které poskytnout komfort a současně umožní optimalizovat spotřebu energie a tím nabídnout hospodárný provoz domova.

Společnost COMAP má pro tyto typy projektů celou řadu řešení.

Rodinné domy
1
2
3
4
5
6
Zdroj tepla

Zdroj a jeho připojení

Pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě je možné použít různé zdroje a jejich kombinace.

Tepelné čerpadlo

 • Připojení tepelného čerpadla může být typicky provedeno z vícevrstvých trubek - pomocí izolovaných trubek MultiSKIN 4 nebo MultiSKIN 2 a pro jejich spojování použity tvarovky MultiSkin.
 • Zásobník horké vody je možné dopojit rovněž pomocí vícevrstvých izolovaných trubek MultiSkIN 4 nebo MultiSKIN 2 a lisovacích tvarovek MultiSkin 

Závěsný plynový kotel

Stacionární plynový kotel

 • Voda může být dodávána do kotle a rozváděna do rozvaděčů na teplou vodu a pro vytápění pomocí izolovaných trubek COMAP MultiSkin a lisovacích tvarovek MultiSkin.
 • Jestliže je kotel umístěný na podlaze a využívá zemní plyn, lze přípojky provést například z mědi a využít lisovacích tvarovek COMAP SudoPress
Rozvaděč

Rozvaděče

Velmi často bývá výhodné realizovat rozvod ze zdroje přes rozdělovač. Od zdroje je topná voda nebo teplá voda přivedena do rozdělovače a z něj pak k jednotlivým odběrným místům.

Radiátory

Podlahové topení

 • Základním prvkem, který zajišťuje rozvod topné vody do jednotlivých smyček podlahového topení je rozdělovač. Můžeme použít nerezový rozvaděč COMAP.

Sanitární rozvod

Vyvažování

Vyvážení soustavy

Pro zajištění potřebného průtoku do všech větví rozvodu je nutné provést vyvážení těchto větví mezi sebou.

 • Pro radiátory: Do každé větve sítě mohou být nainstalovány ventily COMAP 750. Jmenovitý (projektovaný) průtok radiátorem lze nastavit buď na termostatických ventilech s přenastavením  COMAP VarioSAR a nebo použít termostatické ventily bez přednastavení COMAP FixoSAR a regulaci provést na zpátečce pomocí regulačních šroubení COMAP.
 • Pokud jsou použity radiátory s integrovaným ventilem, použijeme některou z termostatických hlavic COMAP a radiátor připojíme pomocí hydraulickcých modulů COMAP.
 • Pro podlahové topení: před každý rozvaděč podlahového topení je vhodné použít statický vyvažovací ventil COMAP 750. Pomocí tohoto ventilu můžeme vyvážit rozvod podlahového topení vůči ostatním větvím rozvodu topení.
Regulace spotřebiče

Regulace spotřebičů

V rodinném domě je bezpodmínečně nutné zajistit požadovaný tepelný komfort v každé místnosti. K vytápění se často používá kombinace podlahového topení a v některých místnostech se využívají radiátory. Celá soustava musí být navržena tak, aby zajišťovala pohodu, ale zároveň musí být její provoz ekonomický - kritérium hospodárnosti je velmi důležité.

Podlahové topení s nízkou teplotou

 • Systém pro podlahové topení COMAP nabízí celou řadu variant, jak realizovat podlahové vytápění v rodinném domě. Standardně je nejvhodnější použití systémů postavených na systémových deskách. K řízení průtoku vody v jednotlivých smyčkách je využit nerezový rozvaděč. Ventily rozvaděče jsou ovládány pomocí elektrotermických hlavic, které se zavírají či otevírají na základě teploty měřené termostaty, které jsou umístěny v jednotlivých místnostech.
 • Jestliže je použita kombinovaná varianta vytápění, tj. radiátory + podlahové topení, je na rozvaděč podlahového topení možné využít řídící jednotku s čerpadlem. Podlahové topení vyžaduje relativně nízkou teplotu topné vody ( cca 35°C až 40°C) kdežto radiátory potřebují tepltu vyšší ( cca 50°C ).

Radiátory

Sekundární sítě

Sekundární sítě

U rodinných domů je při volbě výrobků důležitý vzhled, obzvláště tehdy, když jsou sítě viditelné.

Topení pomocí radiátorů

 • Sítě, které jsou uzavřeny v deskách, mohou být sestaveny pomocí předem izolovaných trubek COMAP BetaPex (Ø 12) a lisovacích tvarovek PexPress.
 • Sítě, které jsou viditelné, mohou být sestaveny pomocí předem izolovaných trubek COMAP MultiSkin (Ø 14) a lisovacích tvarovek MultiSkin pro vícevrstvé trubky.
 • Připojení k termostatickým ventilům může být provedeno pomocí svěrných tvarovek COMAP 835 pro systém měděných trubek.

Sanitární opatření

 • Sítě, které jsou uzavřeny v deskách, mohou být sestaveny pomocí předem izolovaných trubek COMAP BetaPEX (Ø 12, 16 nebo 20, podle způsobu používání) a lisovacích tvarovek PexPress.
 • Sítě, které jsou viditelné, mohou být sestaveny pomocí trubek COMAP MultiSkin (Ø16) a lisovacích tvarovek MultiSkin pro vícevrstvé trubky.
 • Tento systém lze snadno připojit k sítím PEX pomocí speciálních tvarove COMAP.
Úprava a kvalita vody

Úprava a kvalita vody

Voda, která je v topných a klimatizačních systémech prostředkem pro dopravu energie, se jak spotřebovává, tak využívá jinými způsoby. Musí mít vynikající kvalitu.  Úprava vody chrání sítě při dodávání vysoce kvalitní vody pro užitkové účely i spotřebu.

Společnost COMAP nabízí výrobky pro zajišťování kvality vody a její úpravu vhodné pro rodinné domy: změkčovače a zařízení pro fyzické odstraňování kotelního kamene, filtry a multifunkční jednotky pro úpravu vody.

Multifunkční jednotky se doporučují obzvláště pro samostatně stojící domy.

KOMEO nepoužívá žádné chemikálie. V jediné jednotce provádí pět funkcí, které se spojují, aby chránily síť a dodávaly zdravou vodu. Zastavuje usazování kotelního kamene, neutralizuje částice, zlepšuje chuť vody odstraňováním nepříjemné chuti chlóru a omezuje přítomnost bakterií a pesticidů a dezinfekčních přípravků.

1Zdroj a jeho připojení

Zdroj tepla pro topení i ohřev teplé vody a jeho připojení k zásobníkům i na rozvod.

Více informací

Zdroj a jeho připojení

Pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě je možné použít různé zdroje a jejich kombinace.

Tepelné čerpadlo

 • Připojení tepelného čerpadla může být typicky provedeno z vícevrstvých trubek - pomocí izolovaných trubek MultiSKIN 4 nebo MultiSKIN 2 a pro jejich spojování použity tvarovky MultiSkin.
 • Zásobník horké vody je možné dopojit rovněž pomocí vícevrstvých izolovaných trubek MultiSkIN 4 nebo MultiSKIN 2 a lisovacích tvarovek MultiSkin 

Závěsný plynový kotel

Stacionární plynový kotel

 • Voda může být dodávána do kotle a rozváděna do rozvaděčů na teplou vodu a pro vytápění pomocí izolovaných trubek COMAP MultiSkin a lisovacích tvarovek MultiSkin.
 • Jestliže je kotel umístěný na podlaze a využívá zemní plyn, lze přípojky provést například z mědi a využít lisovacích tvarovek COMAP SudoPress

2Rozvaděče

Pro rozdělení toku z hlavního rozvodu do jednotlivých větví instalace.

Více informací

Rozvaděče

Velmi často bývá výhodné realizovat rozvod ze zdroje přes rozdělovač. Od zdroje je topná voda nebo teplá voda přivedena do rozdělovače a z něj pak k jednotlivým odběrným místům.

Radiátory

Podlahové topení

 • Základním prvkem, který zajišťuje rozvod topné vody do jednotlivých smyček podlahového topení je rozdělovač. Můžeme použít nerezový rozvaděč COMAP.

Sanitární rozvod

3Vyvážení soustavy

I v rodinných domech je vhodné provést základní vyvážení rozvodu a tím docílit požadovaného průtoku ve všech větvích rozvodu.

Více informací

Vyvážení soustavy

Pro zajištění potřebného průtoku do všech větví rozvodu je nutné provést vyvážení těchto větví mezi sebou.

 • Pro radiátory: Do každé větve sítě mohou být nainstalovány ventily COMAP 750. Jmenovitý (projektovaný) průtok radiátorem lze nastavit buď na termostatických ventilech s přenastavením  COMAP VarioSAR a nebo použít termostatické ventily bez přednastavení COMAP FixoSAR a regulaci provést na zpátečce pomocí regulačních šroubení COMAP.
 • Pokud jsou použity radiátory s integrovaným ventilem, použijeme některou z termostatických hlavic COMAP a radiátor připojíme pomocí hydraulickcých modulů COMAP.
 • Pro podlahové topení: před každý rozvaděč podlahového topení je vhodné použít statický vyvažovací ventil COMAP 750. Pomocí tohoto ventilu můžeme vyvážit rozvod podlahového topení vůči ostatním větvím rozvodu topení.

4Regulace spotřebičů

Pro regulaci průtoku topné vody radiátory nebo smyčkami podlahového topení. Tím je zajištěn požadovaný tepelný komfort.

Více informací

Regulace spotřebičů

V rodinném domě je bezpodmínečně nutné zajistit požadovaný tepelný komfort v každé místnosti. K vytápění se často používá kombinace podlahového topení a v některých místnostech se využívají radiátory. Celá soustava musí být navržena tak, aby zajišťovala pohodu, ale zároveň musí být její provoz ekonomický - kritérium hospodárnosti je velmi důležité.

Podlahové topení s nízkou teplotou

 • Systém pro podlahové topení COMAP nabízí celou řadu variant, jak realizovat podlahové vytápění v rodinném domě. Standardně je nejvhodnější použití systémů postavených na systémových deskách. K řízení průtoku vody v jednotlivých smyčkách je využit nerezový rozvaděč. Ventily rozvaděče jsou ovládány pomocí elektrotermických hlavic, které se zavírají či otevírají na základě teploty měřené termostaty, které jsou umístěny v jednotlivých místnostech.
 • Jestliže je použita kombinovaná varianta vytápění, tj. radiátory + podlahové topení, je na rozvaděč podlahového topení možné využít řídící jednotku s čerpadlem. Podlahové topení vyžaduje relativně nízkou teplotu topné vody ( cca 35°C až 40°C) kdežto radiátory potřebují tepltu vyšší ( cca 50°C ).

Radiátory

5Sekundární sítě

Pro zásobování všech otopných těles, podlahového topení i odběrných míst vody.

Více informací

Sekundární sítě

U rodinných domů je při volbě výrobků důležitý vzhled, obzvláště tehdy, když jsou sítě viditelné.

Topení pomocí radiátorů

 • Sítě, které jsou uzavřeny v deskách, mohou být sestaveny pomocí předem izolovaných trubek COMAP BetaPex (Ø 12) a lisovacích tvarovek PexPress.
 • Sítě, které jsou viditelné, mohou být sestaveny pomocí předem izolovaných trubek COMAP MultiSkin (Ø 14) a lisovacích tvarovek MultiSkin pro vícevrstvé trubky.
 • Připojení k termostatickým ventilům může být provedeno pomocí svěrných tvarovek COMAP 835 pro systém měděných trubek.

Sanitární opatření

 • Sítě, které jsou uzavřeny v deskách, mohou být sestaveny pomocí předem izolovaných trubek COMAP BetaPEX (Ø 12, 16 nebo 20, podle způsobu používání) a lisovacích tvarovek PexPress.
 • Sítě, které jsou viditelné, mohou být sestaveny pomocí trubek COMAP MultiSkin (Ø16) a lisovacích tvarovek MultiSkin pro vícevrstvé trubky.
 • Tento systém lze snadno připojit k sítím PEX pomocí speciálních tvarove COMAP.

6Úprava a kvalita vody

Dlouhodobá ochrana systému a zajištění optimální kvality vody

Více informací

Úprava a kvalita vody

Voda, která je v topných a klimatizačních systémech prostředkem pro dopravu energie, se jak spotřebovává, tak využívá jinými způsoby. Musí mít vynikající kvalitu.  Úprava vody chrání sítě při dodávání vysoce kvalitní vody pro užitkové účely i spotřebu.

Společnost COMAP nabízí výrobky pro zajišťování kvality vody a její úpravu vhodné pro rodinné domy: změkčovače a zařízení pro fyzické odstraňování kotelního kamene, filtry a multifunkční jednotky pro úpravu vody.

Multifunkční jednotky se doporučují obzvláště pro samostatně stojící domy.

KOMEO nepoužívá žádné chemikálie. V jediné jednotce provádí pět funkcí, které se spojují, aby chránily síť a dodávaly zdravou vodu. Zastavuje usazování kotelního kamene, neutralizuje částice, zlepšuje chuť vody odstraňováním nepříjemné chuti chlóru a omezuje přítomnost bakterií a pesticidů a dezinfekčních přípravků.