MultiSKIN-GAS - školení o realizaci rozvodů plynu z vícevrstvých trubek

Út, 01/09/2020 - 13:08
Novinky

Školení o realizaci rozvodů plynu z vícevrstvých trubek MultiSKIN-GAS

COMAP ve spolupráci s ČSTZ připravil další školení pro provádění plynových instalací ze systému vícevrstvého potrubí MultiSKIN-GAS.

 

Termíny :

 • Datum: 17/09/2020 : pobočka firmy MARO-KOLÍN, Třídvorská 710, 280 02 Kolín
 • Datum: 22/09/2020 : prodejna firmy SEFIR, Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

Obsah školení : 

 • Během školení se seznámíte s platnými normami a předpisy a rovněž s výrobky potřebnými pro realizaci rozvodů
 • V rámci školení provedete praktickou zkoušku a obdržíte certifikáty – platnost certifikátu je 10 let (pokud nedojde k zásadním změnám). Certifikát je nezbytnou podmínkou ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ pro montáž domovních plynovodů z prvků tohoto systému.
 • Poplatek je pro členy ČSTZ ve výši 980 Kč včetně DPH a pro nečlena ČSTZ 1 180 Kč vč DPH. Poplatek zasílejte na účet ČSTZ při registraci (viz. níže)

 

Registrace na školení:

 

Program :

 • 08:30 Prezentace účastníků
 • 09:00 Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 08 verze 1.2, platnost od 1/ 2020
 • 09:40 Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
 • 10:40 Přestávka na občerstvení
 • 10:55 Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2018 a 2019
 • 11:40 Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období
 • 12:40 Oběd
 • 13:20 Praktické zkušenosti z provádění plynových instalací ze systému vícevrstvého potrubí MultiSKIN GAS, diskuze, dotazy
 • 14:30 Předpokládaný závěr