Dynamické termostatické ventily - vyvážení soustavy je opravdu jednoduché.

Dynamické termostatické ventily
Čt, 04/02/2021 - 10:28
Novinky

Předpokladem pro optimální a efektivně fungující otopnou soustavu je její dobré hydraulické vyvážení. Pouze v případě dobře vyvážené soustavy je do otopných těles přiváděno potřebné (projektované/požadované) množství vody a je tak dosaženo tepelné pohody v jednotlivých vytápěných místnostech.

 

Každou realizační firmu ale hned napadne několik otázek:

  • Jak jednoduše vyvážit soustavu ?
  • Jak to udělat, když se provozní podmínky soustavy mění ? Například jedna strana budovy je zahřívána sluncem a druhá je ve stínu ?
  • Jak to udělat, když nejsou k dispozici všechny podklady pro přesný výpočet ? To je běžná situace při rekonstrukci....
  • Jak zabránit nepříjemnému hluku v soustavě při vysokém průtoku ?

 

Na výše uvedené otázky máme řešení - použijeme dynamické ventily a je vyřešeno !

 

Dynamický termostatický ventil v sobě obsahuje omezovač průtoku, který zajistí, že radiátorem bude maximálně protékat nastavené množství vody nezávisle na měnících se tlakových poměrech v soustavě. Požadovaný průtok se nastaví přímo na ventilu a je hotovo.

 

Společnost COMAP rozšířila svou nabídku dynamických armatur a nyní jsou k dispozici :

 

>Prohlédněte si přehlednou brožuru ohledně naší nabidky dynamických ventilů