Pro které typy systémů můžu používat měď?

Systém měděných trubek a tvarovek COMAP SudoPress je velmi vhodný pro mnoho způsobů použití, jako například:

 • Sanitární systémy
 • Topení 
 • Plyn
 • Solární systémy
 • Uhlovodíky
 • Suchý stlačený vzduch

Ale je třeba podle typu používání respektovat omezení teploty a tlaku:

 • Pitná voda: 5 až 95 °C a maximální tlak 16 barů
 • Topení/chlazená voda: -10 až 95 °C a maximální tlak 6 barů
 • Plyn: -20 až 70 °C a maximální tlak 5 barů
 • Solární systémy: až 180 °C a maximální tlak 6 barů
 • Další způsoby použití: Kontaktujte nás: [odkaz na technické oddělení]

Zjistěte si více o řešeních spojování COMAP (viz část „SudoPress“ kapitoly „Řešení“)


Zpět na seznam otázek