Jaké jsou požadavky na rozvod plynu z vícevrstvých trubek ?

Podmínky pro instalaci rozvodů plynu z vícevrstvých trubek a tvarovek COMAP se řídí zvláštními předpisy.

Zejména je nutné dodržet následující body :

  • rozvod musí být instalován podle platných norem a platných předpisů
  • pro realizaci rozvodů je nutné dodržet podnikovou normu, kterou získáte na odborném školení
  • je bezpodmínečně nutné absolvovat odborné školení, které je organizováno ve spolupráci s ČSTZ. Školení pouze od výrobce není dostačující.

Zjistěte více o rozvodech plynu z vícevrstvého potrubí COMAP

Zjistěte více informací o školeních COMAP


Zpět na seznam otázek