Jak snížím spotřebu energie u bytového domu při současném zvýšení komfortu ?

Vyvážením !

Vyvažovací ventily umožňují upravit hydraulický odpor všech větví rozvodu a tím zajistit správný (požadovaný = projektovaný) průtok v každém místě soustavy.

Celý systém je možné zrealizovat tak, aby ke všem spotřebičům proudila topná voda v potřebném množství a nevznikaly nadprůtoky, které zvyšují náklady na provoz soustavy. Nedostatečné průtoky zase snižují komfort uživatelů. Řešení nedostatečných průtoků zvětšováním výkonu čerpadel není zpravidla správným řešením.

Při dobře provedeném vyvážení klesne spotřeba energie a často zmizí i problémy s hlukem.

Do radiátorů v jednotlivých bytech je dodáváno správné množství topné vody a radiátory pak fungují správně a ekonomicky. Zároveň je zajištěn i potřebný tepelný komfort.

 

Zjistěte si více o vyvažovacích ventilech COMAP


Zpět na seznam otázek