Jak mohu zabránit hluku, který občas způsobují termostatické ventily ?

K tomuto praskavému zvuku může docházet při nesprávném směru proudění vody ventilem. To se může například stát, když dojde k přehození přívodu a zpátečky.

Ventil musí být vždy namontován tak, aby topná voda proudila pod kuželku.

Přesto se občas výše uvedený problém s chybou v rozvodu objeví a tak aby společnost COMAP tento problém vyřešila, v roce 2013 změnila konstrukci kuželek ve svých termostatických ventilech.

Tato nová kuželka umožňuje proudění v obou směrech.

Zjistěte si více o termostatických ventilech

Zjistěte si více o termostatických hlavicích


Zpět na seznam otázek