Bytové domy

Bytovový dům má dva aspekty, které jej významně odlišují od rodinného domu : zdroj energie je většinou centralizovaný a při výstavbě je velmi důležitá vysoká produktivita (rychlost výstavby).

Pro projektanta i realizační firmu je cílem nabídnout řešení a systémy, které jsou optimální pro daný projekt a dají se použít ve velkém měřítku při respektování všech norem a předpisů a zároveň umožňují generovat přiměřený zisk. Mezi hlavní hlediska patří účinnost, pokud se týká spotřeby energie, vzhled a snadnost používání výrobků.

Bytové domy
1
2
3
4
5
6
7
Připojení zdrojů

Připojení zdrojů

U bytového domu je kotel (nebo jiný zdroj energie) umístěn v technickém zázemí budovy - často to je v suterénu nebo naopak na střeše. Zdrojm může být buď jediný samostatný generátor, který dodává veškerou nezbytnou energii, nebo řadu generátorů, které mohou být spojeny se systémy obnovitelné energie.

Topení

 • Zdroje jsou samostatné nebo zapojené do kaskád. U zdrojů bývají často použity sběrače a rozdělovače a často i řada výkonných čerpadlových systémů.
 • Jestliže systém používá zemní plyn, lze přípojky provést pomocí měděných lisovacích tvarovek pro plyn COMAP SudoPress.

Teplá voda

 • Příprava teplé vody bývá často centralizována a využívá zásobníků, které zaručují dostatek vody při vysokých odběrech zejména ve špičkách.
 • Další možností je příprava decentralizovaná např. pomocí jednotek například pomocí tepelných modulů COMAP.
Primární rozvody

Primární rozvody

U bytového domu je velikost primárních sítí přímo spojena s metodou přípravy teplé užitkové vody. Lze použít různá řešení v závislosti na tom, zda příprava je nebo není centralizována.

Topení

 • Primární okruh (Ø 42 až 108) a stoupací vedení (Ø 32 až 76) lze realizovat například z uhlíkové oceli za využití tvarovek SudoPress.
  Jestliže je použita jednotka tepelných modulů COMAP, je třeba při dimenzování stoupacích vedení v primární síti vzít do úvahy energii navíc nezbytnou pro síť pitné vody (větší průměr).
 • Propojení ze stoupaček k radiátorům lze realizovat například z vícevrstvých trubek COMAP MultiSkin4 nebo COMAP MultiSkin2. Pro oba dva typy trubek pak použijeme lisovací tvarovky COMAP MultiSkin.
   

Sanitární rozvody

 • Stoupací vedení studené užitkové vody mohou být realizována například z vícevrstvých trubek COMAP MultiSkin a spoje provést tvarovkami COMAP MultiSkin.
Výměníkové stanice

Rozdělovače

U domů pro více rodin se rozhraní stejně jako dimenzování primárních sítí volí podle toho, zda příprava teplé vody je nebo není centralizovaná.

Vyvážení

Vyvážení

U bytových domů je vyvážení soustavy důležité k tomu, aby se zaručilo, že všichni obyvatelé budou mít zaručený tepelný komfort a že provoz budovy bude energeticky efektivní. Nevyvážená soustava může mít za následek nevytápění nebo přetápění a tím snížený komfort a ve svém důsledku i drahý provoz.

 • Na primárním topném okruhu mohou být nainstalovány vyvažovací ventily COMAP 750B odpovídající nominálnímu průměru okruhu.
 • Na stoupacím topném vedení mohou být nainstalovány dynamické vyvažovací ventily DPCV, aby se zaručila správná hodnota diferenčního tlaku v celém stoupacím vedení.
 • Na každém radiátoru mohou být nainstalovány termostatické ventily COMAP s přednastavením a na ně namontovány např. termostatické hlavice SENSO.
Sekundární sítě

Sekundární sítě

U bytových domů (u velkých projektů) se při volbě řešení rozvodů přihlíží nejen k pořizovací ceně materiálu ale i k pracnosti montáže, tj. k nákladům na realizaci rozvodů. Samozřejmostí je, že použité řešení musí splňovat všechny platné technické předpisy a normy.

Topení (radiátory)

Voda

 • Rozvody, které jsou uzavřeny v deskách, mohou být sestaveny pomocí předem opláštěných trubek COMAP BetaPEX (Ø12, 16 nebo 20, podle způsobu použití) a lisovacích tvarovek PexPress.
 • Rozvody, které jsou viditelné, mohou být sestaveny pomocí trubek COMAP MultiSkin (Ø 16) a lisovacích tvarovek MultiSkin pro vícevrstvé trubky.
 • Tento systém lze snadno připojit k sítím PEX pomocí speciálních tvarovek COMAP.
Regulace a rozvody k spotřebičům

Regulace a rozvody k spotřebičům

U domů pro několik rodin patří při volbě zářičů a dalších částí mezi důležitá kritéria cena výrobků a účinnost na místě. Také se v souladu s úrovní norem projektu přihlíží ke vzhledu.

Podlahové vytápění s nízkou teplotou

Radiátory

Úprava a kvalita vody

Úprava a kvalita vody

Voda dopravuje energii v systému topení a klimatizace a v domech pro několik rodin se používá také pro koupání, mytí, vaření a další účely. Také se spotřebovává sama. Její kvalita jak pro technické zařízení, tak pro obyvatele je proto mimořádně důležitá.

V případě domu pro několik rodin instalace jednotky pro sběr kalu COMAP oplňuje počáteční vybavení o velkokapacitní retenční zařízení zařazené do primárního okruhu. Zaručuje, že nečistoty z okruhu topení nebudou cirkulovat. Rizika celkového nebo částečného zablokování a předčasné koroze kvůli rozdílnému provzdušňování jsou snížena.

V závislosti na tvrdosti vody může být nainstalová velkokapacitní změkčovač vody COMAP pro zabránění poruchám funkce spojeným s usazováním vápníku.

1Připojení zdrojů

Slouží pro připojení zdrojů energie k rozvodům a zajištění spolehlivosti a bezpečnosti celého systému.

Více informací

Připojení zdrojů

U bytového domu je kotel (nebo jiný zdroj energie) umístěn v technickém zázemí budovy - často to je v suterénu nebo naopak na střeše. Zdrojm může být buď jediný samostatný generátor, který dodává veškerou nezbytnou energii, nebo řadu generátorů, které mohou být spojeny se systémy obnovitelné energie.

Topení

 • Zdroje jsou samostatné nebo zapojené do kaskád. U zdrojů bývají často použity sběrače a rozdělovače a často i řada výkonných čerpadlových systémů.
 • Jestliže systém používá zemní plyn, lze přípojky provést pomocí měděných lisovacích tvarovek pro plyn COMAP SudoPress.

Teplá voda

 • Příprava teplé vody bývá často centralizována a využívá zásobníků, které zaručují dostatek vody při vysokých odběrech zejména ve špičkách.
 • Další možností je příprava decentralizovaná např. pomocí jednotek například pomocí tepelných modulů COMAP.

2Primární rozvody

Primární = hlavní rozvody. Slouží pro dopravu energie z jednoho nebo několika zdrojů do jednotlivých částí systému

Více informací

Primární rozvody

U bytového domu je velikost primárních sítí přímo spojena s metodou přípravy teplé užitkové vody. Lze použít různá řešení v závislosti na tom, zda příprava je nebo není centralizována.

Topení

 • Primární okruh (Ø 42 až 108) a stoupací vedení (Ø 32 až 76) lze realizovat například z uhlíkové oceli za využití tvarovek SudoPress.
  Jestliže je použita jednotka tepelných modulů COMAP, je třeba při dimenzování stoupacích vedení v primární síti vzít do úvahy energii navíc nezbytnou pro síť pitné vody (větší průměr).
 • Propojení ze stoupaček k radiátorům lze realizovat například z vícevrstvých trubek COMAP MultiSkin4 nebo COMAP MultiSkin2. Pro oba dva typy trubek pak použijeme lisovací tvarovky COMAP MultiSkin.
   

Sanitární rozvody

 • Stoupací vedení studené užitkové vody mohou být realizována například z vícevrstvých trubek COMAP MultiSkin a spoje provést tvarovkami COMAP MultiSkin.

3Rozdělovače

Pro rozvod a rozdělení průtoku do sekundárních okruhů.

Více informací

Rozdělovače

U domů pro více rodin se rozhraní stejně jako dimenzování primárních sítí volí podle toho, zda příprava teplé vody je nebo není centralizovaná.

4Vyvážení

Pro vyregulování nominálního průtoku a zajištění požadovaných (=projektovaných) průtoků v celé síti.

Více informací

Vyvážení

U bytových domů je vyvážení soustavy důležité k tomu, aby se zaručilo, že všichni obyvatelé budou mít zaručený tepelný komfort a že provoz budovy bude energeticky efektivní. Nevyvážená soustava může mít za následek nevytápění nebo přetápění a tím snížený komfort a ve svém důsledku i drahý provoz.

 • Na primárním topném okruhu mohou být nainstalovány vyvažovací ventily COMAP 750B odpovídající nominálnímu průměru okruhu.
 • Na stoupacím topném vedení mohou být nainstalovány dynamické vyvažovací ventily DPCV, aby se zaručila správná hodnota diferenčního tlaku v celém stoupacím vedení.
 • Na každém radiátoru mohou být nainstalovány termostatické ventily COMAP s přednastavením a na ně namontovány např. termostatické hlavice SENSO.

5Sekundární sítě

Pro napájení všech otopných těles a odběrných míst pitné vody

Více informací

Sekundární sítě

U bytových domů (u velkých projektů) se při volbě řešení rozvodů přihlíží nejen k pořizovací ceně materiálu ale i k pracnosti montáže, tj. k nákladům na realizaci rozvodů. Samozřejmostí je, že použité řešení musí splňovat všechny platné technické předpisy a normy.

Topení (radiátory)

Voda

 • Rozvody, které jsou uzavřeny v deskách, mohou být sestaveny pomocí předem opláštěných trubek COMAP BetaPEX (Ø12, 16 nebo 20, podle způsobu použití) a lisovacích tvarovek PexPress.
 • Rozvody, které jsou viditelné, mohou být sestaveny pomocí trubek COMAP MultiSkin (Ø 16) a lisovacích tvarovek MultiSkin pro vícevrstvé trubky.
 • Tento systém lze snadno připojit k sítím PEX pomocí speciálních tvarovek COMAP.

6Regulace a rozvody k spotřebičům

Pro regulaci průtoku v systému a zajišťování požadované úrovně komfortu v každé místnosti.

Více informací

Regulace a rozvody k spotřebičům

U domů pro několik rodin patří při volbě zářičů a dalších částí mezi důležitá kritéria cena výrobků a účinnost na místě. Také se v souladu s úrovní norem projektu přihlíží ke vzhledu.

Podlahové vytápění s nízkou teplotou

Radiátory

7Úprava a kvalita vody

Dlouhodobá ochrana systému a zajištění optimální kvality vody

Více informací

Úprava a kvalita vody

Voda dopravuje energii v systému topení a klimatizace a v domech pro několik rodin se používá také pro koupání, mytí, vaření a další účely. Také se spotřebovává sama. Její kvalita jak pro technické zařízení, tak pro obyvatele je proto mimořádně důležitá.

V případě domu pro několik rodin instalace jednotky pro sběr kalu COMAP oplňuje počáteční vybavení o velkokapacitní retenční zařízení zařazené do primárního okruhu. Zaručuje, že nečistoty z okruhu topení nebudou cirkulovat. Rizika celkového nebo částečného zablokování a předčasné koroze kvůli rozdílnému provzdušňování jsou snížena.

V závislosti na tvrdosti vody může být nainstalová velkokapacitní změkčovač vody COMAP pro zabránění poruchám funkce spojeným s usazováním vápníku.